IkWoon.In

Het principe van de IkWoon.in-methode

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Een vorm van Projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners als groep zelf opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

Veel van deze CPO-initiatieven stranden helaas in een vroeg stadium. De oorzaak is vaak dat er een té lange tijd verstrekt voordat er daadwerkelijk kan worden gebouwd. Vaak heeft dit te maken met het vinden en verkrijgen van een bouwlocatie. Daar kunnen soms jaren over heen gaan. Tegen de tijd dat de plannen uiteindelijk vorm kunnen gaan krijgen, zijn de eerste deelnemers al vertrokken of is het enthousiasme verdwenen.

IkWoon.in ondervangt dit probleem door het deelproces van grond verkrijgen, de basis voor het ontwerpen van de woningen en de goedkeuring van de welstandscommissie op zich te nemen.

Pas wanneer dit ‘lastigste’ gedeelte van het proces is doorlopen, worden toekomstige bewoners bij het project betrokken. Gezamenlijk gaan zij vervolgens samen met IkWoon.in het leukste gedeelte van het proces in. Om deze reden wordt de IkWoon-methode ook wel CPO-light genoemd. Dat betekent niet dat hier sprake is van een uitgeklede versie. Light staat hier aangenaam; het leuke gedeelte van het proces.

Voordelen

De IkWoon-methode heeft veel voordelen ten opzicht van het traditioneel CPO-proces, maar vooral ook ten opzichte van projecten van projectontwikkelaars. Zowel voor toekomstige bewoners als voor gemeenten.

Grote invloed

Samen met de architect heb je de mogelijkheid om de plattegronden van je woning geheel naar eigen hand te zetten.

Schaalvoordeel

Doordat je met meerdere mensen woningen gaat bouwen, worden de kosten voor de architect, aannemer en constructeur maar ook de overige kosten van bijvoorbeeld de notaris gedeeld. Tevens kan een serie woningen in verhouding goedkoper worden gebouwd dan één enkele woning.

Een snel proces

Door het deelproces van grond verkrijgen, de basis voor het ontwerpen van de woningen en de goedkeuring van de welstandscommissie op zich te nemen, neemt IkWoon.in dat gedeelte op zch wat de meeste tijd kost. Doordat toekomstige bewoners nadien bij het proces worden betrokken, is de doorlooptijd voor hen véél korter dan bij een traditioneel CPO-traject.

Prijsopbouw woningen

De totale kosten van een woning worden opgebouwd uit 3 onderdelen:

Kosten van het perceel

Deze prijs wordt berekent aan de hand van het aantal m2 of er wordt gerekend met een vaste prijs per kavel. In sommige gemeenten wordt een gereduceerde prijs gehanteerd voor starters.

Bouwkosten

Bepaald door de aannemer nadat woningplattegronden zijn bepaald door toekomstige bewoner. Opties worden door de aannemer afgeprijsd.

De bouwkosten zijn bij deelname aan het project nog niet direct bekend. Pas nadat deelnemers de plattegronden van de woningen hebben samengesteld, zal er een aanbesteding plaats vinden. Door bij de aanbesteding voor 3 aannemers te kiezen, zullen er concurrerende prijzen worden afgegeven. Hierdoor zullen woningen altijd goedkoper zijn dan vergelijkbare woningen die door ene projectontwikkelaar worden aangeboden.

Bijkomende kosten

De bijkomende kosten bestaan uit de kosten die een project met zich meebrengt, zoals onder andere de kosten voor: de architect, de gemeente (leges), sonderingen, de constructeur en de begeleiding.

Woonkeuzes

Bij deelname aan een IkWoon.in-project staat de keuzemogelijkheid van de toekomstige bewoners voorop. Er worden collectief keuzes gemaakt, maar individueel is zijn er zeker ook veel keuzemogelijkheden.

Collectief

Hoewel er al een goedkeuring van de welstandscommissie is gegeven op het ontwerp, is er de mogelijkheid om met alle deelnemers samen te kiezen voor een bepaalde baksteen, het type dakpannen, of het type kozijnen (kunststof of hout).

Individueel

  • Indeling woningplattegrond
  • Uitbreiding van de woning (grote, vorm
  • Soort kozijnen achterzijde (schuifpui, tuindeur, raam)
  • Sanitair en tegels