Het proces van IkWoon.in

01. Toewijzen bouwkavels

Bouwkavels worden door een gemeente voor bepaalde tijd aan IKwoon.In in optie gegeven. Daadwerkelijke verkoop vindt plaats op moment van start bouw. Dit gebeurt rechtstreeks aan de toekomstige bewoners

02. Ontwerp basiswoningen

De architect ontwerp de woningen. Om de toekomstige bewoners nog zoveel mogelijk keuzevrijheid te laten behouden, word met de welstandscommissie een pallet van verschijningsvormen en materialen afgesproken waaruit de bewoners kunnen kiezen.

03. Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt de IkWoon.in methode uitgelegd en de basiswoningen gepresenteerd..

Naast deze informatiebijeenkomst zullen er deelnemers worden gezocht via social media, traditionele media en verkoopsites. Tevens worden de ingeschreven deelnemers geactiveerd om mee te zoeken naar nieuwe deelnemers.

Dit is in hun eigen belang. Hoe sneller het aantal deelnemers is gevonden, des te sneller zal de bouw plaats kunnen gaan vinden.

04. Persoonlijk oriënterend gesprek

Na een informatieavond kunnen geïnteresseerden een persoonlijk gesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek kan dieper op de persoonlijke situatie worden ingegaan en is er alle tijd om vragen te stellen die wellicht bij thuiskomst zijn ontstaan.

05. Samenwerkingsovereenkomst

Mochten mensen geïnteresseerd zijn in het project en de intentie hebben om een woning te willen kopen, wordt door beide partijen een intentieverklaring ondertekend.
Tevens wordt op dit moment een inschrijfbijdrage gevraagd om een stuk commitment te genereren. Vanaf dit moment zullen er in teken van de deelnemer werkzaamheden worden ontplooid.

06. Personaliseren woning

Na ondertekening van de intentieovereenkomst worden woningplattegronden en woonwensen in samenspraak met de toekomstige bewoners verwerkt in het basis-ontwerp. Hierbij bestaat nog veel vrijheid.
Keuzes omtrent verschijningsvorm en materiaal zullen collectief worden gemaakt. Hiervoor zullen op gezette tijden deelnemersbijeenkomsten worden georganiseerd.

07. Bepaling kostprijs

Nadat alle woningplattegronden zijn samengesteld en collectieve keuzes, zoals materialen, zijn gemaakt, kan de aanbesteding worden gestart.
Er worden meerdere aannemers uitgenodigd om een prijs te maken van de standaardwoning en alle wensen per woning. De standaard afwerking voor de woningen is behangklaar, inclusief sanitair, exclusief keuken. Van de aannemer wordt verwacht dat hij:

  • is aangesloten bij woningborg of bouwgarant;
  • bereidt is tot achtervang;
  • faciliteiten t.b.v. kopersbegeleiding kan bieden.

08. Koop- aannemingsovereenkomst

Nadat de aannemer is geselecteerd en de prijzen bekend zijn, wordt de koop- aannemingsovereenkomst ondertekend.
Bij de Ikwoon-methode worden bij voorkeur de kavels door de gemeente via de aannemer aan de leden geleverd (“ABC-levering’).

09. Aanvraag omgevinsgsvergunning

Indien een groot deel woningen is verkocht, zal het project de 2e fase in gaan. De bouwfase.
Om te bouwen zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. De architect zal deze aanvraag uitwerken en indienen. De aanvraagprocedure neemt in de regel 14 weken in beslag. 8 weken beoordeling & 6 weken bezwaartermijn.

10. Bouwen

Nadat de omgevingsvergunning is verleend zullen de bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Afhankelijk van de projectgrootte zal de bouwperiode zo’n 9-12 maanden in beslag nemen.
Voor de toekomstige bewoners zullen er op gezette tijden mogelijkheden tot bezichtiging van hun woning komen.

11. Oplevering

Na de bouwperiode worden de woningen opgeleverd en kunnen de bewoners gaan genieten van hun woning.