De definitieve BENG-eisen zijn een overwinning voor houtskeletbouw”, zo stellen de Nederlandse Brancheorganisatie voor de Timmerindustrie (NBvT) en Centrum Hout.

Minister Ollongren maakte recent de definitieve eisen voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) bekend. De eerste BENG-eis is aangescherpt en wordt gedifferentieerd bepaald, waarbij voor een tussenwoning een gebouw-gebonden energieverbruik van maximaal 55 kWh/m² per jaar gaat gelden. Voor lichte bouwmaterialen als hout is de BENG 1-eis gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr. De ingangsdatum is bepaald op 1 juli 2020.

Veel kritiek

De in november 2018 gepubliceerde voorgenomen BENG-eisen leidden tot veel kritiek, want ze zouden geen vooruitgang betekenen ten opzichte van de huidige EPC-eis van 0,4. Ook de NBvT-sectie VHSB kwam in het geweer omdat tijdens het traject de BENG-eisen bleken te zijn gewijzigd in het nadeel van houtskeletbouw. Zo werd het voor lichte bouwmethoden lastig om te voldoen aan de eisen van BENG 1.

Twee rapporten brachten de bezwaren in beeld. Een coalitie van NBvT en andere belanghebbende partijen (zoals Bouwen met Staal) diende daarop via de internetconsultatie commentaar in. Aan de bezwaren is in de definitieve richtlijn nu tegemoetgekomen.